top of page

HEDEF VE STRATEJİLERİMİZ

Pazarın en güçlüsü olarak HAFIZ MUSTAFA geleneksel Osmanlı tatlarının en kalitelisini üretir ve kendi pazarına yön vermek sureti ile liderlik eder. HAFIZ MUSTAFA, temel rekabet yetkinliğini tatlıcılık ve ürün çeşitliliği konumlandırmış bir markadır.

 

Ana Stratejiler

1. Ekonomik katma değeri artırmak

2. Müşteri sadakati sağlamak

3. Marka bilinirliğini artırmak

4. Operasyonel mükemmelliği sağlamak

5. Sürekli gelişme kültürü benimsemek

6. Dijitalleşmek

 

Uzun Dönem İş Hedefleri

1. Müşteri memnuniyeti ve marka yaygınlığını artırmaya yönelik süreç yönetimi

2. Kaynak yönetimi ve verimliliği

3. Çalışan gelişimi ve akademi sürecinin etkinliği

4. Yurtdışı marka bilinirliği oluşmuş ülke merkezleriyle bağlantıları genişletmek

5. Yeni pazar segmentleri araştırmak ve geleneksele bağlı yeni ürünler üretmek

bottom of page