top of page

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

HAFIZ MUSTAFA çatısı altında çalışanların görevi ne olursa olsun, İnsan Kaynakları Departmanı’nın görev alanında önemli bir yere sahiptir. İnsan Kaynakları Departmanı, çalışanlarının verimli ve etkin çalışmaları için yeni yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı bu görevi yerine getirirken belirli amaçlar gütmektedir.

 Bunlar; 

 HAFIZ MUSTAFA’da görev yapan her bir çalışanın adil ve eşit uygulamalarla çalışanlarına hak ettiği değeri vermek.

 

Personelinin gelişimini destekleyerek hem bireysel hem de kurumsal kaliteyi artıran, açık ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.

 

Çalışanın mümkün olduğunca yaptığı işten tatmin olmasını sağlayarak HAFIZ MUSTAFA’da çalışmaktan gurur duyan bir insan kaynağına sahip olmak ve bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi için HAFIZ MUSTAFA İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdaki konulara odaklamıştır.

 

·   Mevcut insan kaynağını sürekli geliştirme 

·   Mevcut insan kaynağının kariyer planlama ve yedekleme sistemlerini geliştirme 

·   Mevcut insan kaynağını motive etme ve heveslendirme

·   Potansiyel işgücünü kuruma kazandırma

 

Etik ve Ahlaki Değerlerimiz

Hafız Mustafa, yurt içinde ve yurt dışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde HAFIZ MUSTAFA Etik Davranış İlkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir. 

 

1. Dürüstlük

2. Sosyal Sorumluluk

3. Hukuka Saygı

4. Adil Bir Çalışma Ortamı Oluşturulması

5. Çalışanlar Arasında İş Ahlakı ve Davranışla

bottom of page