top of page

HAFIZ MUSTAFA KARİYER YÖNETİM

Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların bulundukları pozisyonda belli bir deneyim ve bilgi seviyesine ulaşmalarını, daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmelerini sağlamak, kariyer gelişim süreçlerini planlamak ve şirket içi/dışı rotasyon süreçlerinin uygulama aşamalarını kapsamaktadır. 

 

Kariyer Yönetimi, kişinin mevcut ve bir sonraki adımın ne olacağını bilmesi, geleceğini görebilmesi ve bu gelecek için uygun hazırlıkları yapabilmesi açısından çok yararlı bir çalışmadır. Bu çalışmanın sonucunda;

 

-      Kişisel gelişim,

-      Çalışan memnuniyetinin ve motivasyonun artırılması,

-      Tüm personelin aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

-      Performans artışı

-      Kaynakların verimli kullanılması,

-      Organizasyon hedeflerine daha çabuk ulaşılması sonuçları elde edilebilmektedir.

bottom of page